English     Deutsch     Italiano     Hrvatski    

Aktivni odmor

JAHANJE, ŠKOLA JAHANJA

Konjički centar, Zaton (3 km)*, www.zaton.hr

Hipodrom Polača, Polača (30 km)*

Rezervacije:     +385-91-9083393   +385-23-364028

Bankovni podaci:   Nikola Radman • IBAN HR5624020063103052979 • Erste&Steiermärkische Bank (ESBCHR22)